top of page

LARA
Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija

Esame nuo 2001 m. veikianti nevyriausybinė organizacija, vienijanti neįgaliuosius, judančius dėl funkcijų sutrikimo vežimėlių pagalba arba turinčius apsunkintą judėjimą ar ribotas apsitarnavimo galimybes, jų šeimos narius, globėjus, specialistus, savanorius.

Asociacija atstovauja neįgaliųjų (vaikų ir suaugusiųjų) teises ir gina jų viešuosius interesus, įgyvendina veiklas, naudingas ir padedančias neįgaliesiems siekti lygių galimybių ir socialinės integracijos į visuomenę. Asociacijos veikla yra nukreipta plėtoti neįgaliųjų, turinčių judėjimo arba apsitarnavimo funkcijų sutrikimus, aktyvią reabilitaciją ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymą, stiprinti jų sveikatą ir taip didinti jų galimybes įsitraukti į visuomenės gyvenimą bei mažinti socialinę izoliaciją. Asociacija savo veiklą vysto pasitelkdama 9 atstovybes (neturinčias juridinio statuso), kurios veikia Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Vilniaus, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Utenos apskrityse.

               2014–2016 m. Asociacijos įgyvendinamose veiklose vidutiniškai per metus dalyvavo ir naudą gavo virš 200 neįgaliųjų, turinčių sunkią judėjimo negalią.  2017–2022 m. Asociacijos veiklose dalyvaujančių neįgaliųjų skaičius priklausomai nuo gauto finansavimo svyravo nuo 450 iki 260 neįgaliųjų.

               Asociacija, siekdama padėti neįgaliesiems, turintiems apsunkintą judėjimą arba negalintiems patiems apsitarnauti, aktyviai bendradarbiauja su valstybės institucijomis, asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (tretinio lygio ir reabilitacijos centrais), technines pagalbos priemones gaminančiomis įmonėmis apskrityse  ir skatina valstybės bei savivaldos institucijas įsitraukti spręsti visuomenės gyvenimą lemiančias neįgaliųjų sveikatinimo, įgalinimo,

teisių užtikrinimo, savarankiškumo ir užimtumo problemas.

Projektai

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija  nuo 2014 m. įgyvendina Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir vykdo aktyvios reabilitacijos veiklas (savarankiškumo mokymus, aktyvios reabilitacijos stovyklas, seminarus savivaldybėse), skatinančias neįgaliųjų, turinčių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus, socialinį įsitraukimą į visuomenės gyvenimą. 2019 m. projekto veiklose dalyvavo ir naudą gavo 330 neįgaliųjų, 2020 m. – 400 neįgaliųjų, 2021 m. – 450 neįgaliųjų, 2022 m. – 261 neįgaliųjų.

Apie mus: About
bottom of page