top of page

Aktyvios reabilitacijos stovykla Palangos reabilitacijos ligoninėje

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija (toliau - LARA) bendradarbiauja su Palangos reabilitacijos ligonine, kuri vienintelė Lietuvoje kartu su medicininės reabilitacijos paslaugomis teikia aktyvios reabilitacijos paslaugas žmonėms, neseniai patyrusiems traumas.


Teikiamos aukštos kokybės individualizuotos paslaugos. Patyrusiems traumas neįgaliesiems labai svarbu kuo greičiau sužinoti, kaip praktiškai gyventi pakitusio kūno sąlygomis ir išmokti judėti vežimėliu. Čia į pagalbą neįgaliesiems ateina LARA ir jos instruktoriai, kurie Palangos reabilitacijos ligoninėje organizuoja 3 dienų aktyvios reabilitacijos stovyklas bei judėdami vežimėlių pagalba perduoda savo patirtį ir padeda neįgaliesiems prisitaikyti prie gyvenimo naujomis sąlygomis.


2017 m. balandžio 28-30 dienomis Palangos reabilitacijos ligoninėje vyko LARA organizuojama aktyvios reabilitacijos stovykla neseniai patyrusiems traumas neįgaliems žmonėms. Šioje stovykloje dalyvavo du instruktoriai – Rolandas Baranauskas ir Mindaugas Stankevičius. Instruktoriai susitiko su šiuo metu medicininės reabilitacijos paslaugas gaunančiais, neseniai traumas patyrusiais žmonėmis. Šį kartą jų buvo net 21 asmuo, kurie dėl stuburo traumų ar dėl kitų susirgimų priversti judėti neįgaliojo vežimėliu.


„Visi bendrauti pradėjo Palangos reabilitacijos ligoninės poilsio kambaryje, vyko susipažinimas, prisistatymas, po kiek laiko visi persikėlė bendrauti į sporto salę. Neįgaliuosius labai domino judėjimas rateliais namuose, apsitarnavimas buityje, asmeninė higiena, judėjimas su rateliais mieste, sportinė ir kultūrinė neįgaliųjų veikla. Labai daug susidomėjimo sulaukė demonstravimas, kurio metu parodyta kaip reikia apsirengti, susitvarkyti buitį, pasigaminti maistą, prisitaikyti vežimėlį patogiam judėjimui ir t. t. Iš sporto salės diskusijos persikėlė į poilsio kambarį, kur buvo tęsiamas pokalbis visomis neįgaliuosius dominančiomis temomis“- pasakojo instruktorius Rolandas Baranauskas.


Aktyvios reabilitacijos stovyklos neįgaliesiems organizuojamos kartą per ketvirtį. Šiais metais planuojamos dar trys stovyklos. Stovyklas padeda organizuoti LARA atstovė Klaipėdos apskrityje Vilija Mirinavičienė ir Palangos reabilitacijos ligoninės vadovai.


Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page