top of page

Aktyvios reabilitacijos seminaras Šiauliuose gyvenantiems neįgaliesiems

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija 2019-08-14 Šiauliuose (Vilniaus g. 287 sporto gimnazijoje) organizavo aktyvios reabilitacijos mokomąjį seminarą neįgaliesiems, turintiems judėjimo funkcijų sutrikimus. Seminaras finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų remiamo Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto, administruojamo Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM.


Seminaro tema: Neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimas fiziniais pratimais neįgaliesiems, patyrusiems stuburo traumas ir turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus (antroji dalis).


Seminare buvo nagrinėjami klausimai:

  1. Kaip motyvuoti save pradėti daryti mankštos pratimus;

  2. Kvėpavimo funkcijos palaikymas ir lavinimas sėdinčiųjų vežimėlyje ir turinčių judesio sutrikimų asmenų gyvenimo kokybės pagerinimui;

  3. Įkvėpimo funkciją gerinančių raumenų lavinimo naujovės.

Seminarą vedė lektorius Vidmantas Zaveckas (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto medicinos akademijos dėstytojas).


Seminare dalyvavo 67 asmenys, turintys judėjimo negalią.


Ataskaitą parengė Tomas Kairys.


Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page