top of page

2022 METAIS VYKDOMI PROJEKTAI

 

2022 metais Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacija įgyvendina  projektą „Aktyvi reabilitacija –  įtraukties kelias neįgaliesiems (vaikams ir suaugusiems), su judėjimo negalia“.

Projekto finansavimo sutartis su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto finansavimo suma – 20544 Eur.

Pareiškėjas (toliau - LARA) vienija ir atstovauja neįgaliuosius, kurie dėl judėjimo funkcijų sutrikimų juda vežimėlių pagalba arba turi ribotas apsitarnavimo galimybes, jų šeimos narius, globėjus, specialistus, savanorius, gina jų teises ir viešuosius interesus. 2001 metais LARA įsteigė neįgalieji, judantys vežimėlių pagalba, jos tikslas – aktyvios reabilitacijos priemonėmis padėti neįgaliesiems (suaugusiems ir vaikams), turintiems judėjimo negalią, tapti kuo labiau savarankiškesniais ir įtraukti juos į visuomenės gyvenimą. LARA taip pat prieš 5 metus į savo veiklas įtraukė neįgaliuosius, kurie dėl kitų negalių ar lėtinių susirgimų turi apsunkintą judėjimą ir ribotas apsitarnavimo galimybes.

2022 m. projekte iš viso dalyvaus ir naudą gaus 302 asmenų, iš jų 224 neįgaliųjų, iš jų 20 vaikų:

1. LARA su 9 atstovybėmis (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Utenos, Vilniaus) apskrityse atstovaus ir gins neįgaliųjų teises sprendžiant kartu su savivaldybėmis neįgaliesiems kylančias problemas jų gyvenamosiose vietose. LARA bendradarbiaus su valstybės ir savivaldybių institucijomis sprendžiant sisteminių pokyčių reikalaujančius neįgaliųjų klausimus, rinks ir analizuos neįgaliesiems kylančias problemas ir kliūtis, trukdančias jiems visaverčiai gyventi bendruomenėje, teiks sprendimų pasiūlymus valstybės ir savivaldybės institucijoms.

2. Nuotoliniu būdu bus organizuojamos konsultacijos (4 grupinės ir pagal poreikį individualios) neįgaliesiems, neseniai patyrusiems stuburo smegenų pažeidimus arba turintiems sunkius judėjimo funkcijų sutrikimus. Bus aiškinamos jų teisės, konsultuojama dėl prisitaikymo gyventi visuomenėje ir įsitraukti į darbo rinką, kaip atstatyti savarankiškų gyvenimo įgūdžius ir juos lavinti. Konsultacijas gaus 30 neįgaliųjų.

3. Aktyvios reabilitacijos seminaruose (5), kurie vyks 5 skirtingose apskrityse (Alytaus, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilniaus, Utenos) 80 neįgaliųjų, turinčių judėjimo ir apsitarnavimo negalias, po stuburo smegenų pažeidimų ir 20 juos lydinčiųjų ar jų šeimos narių bus supažindami su jų teisėmis, priemonėmis negalios prevencijai, mokomi savarankiškumo, bus aiškinamasi galimybės didinti fizinį aktyvumą įtraukiant juos į aktyvios reabilitacijos veiklas.

4. Stiprinant metodinę pagalbą neįgaliųjų asociacijos nariams bus organizuoti nuotoliniai mokymai (15 dalyvių), skirti supažindinti su aktyvios reabilitacijos naujovėmis, projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais.

5. Siekiant gerinti informacijos prieinamumą neįgaliesiems su judėjimo funkcijų sutrikimais bus organizuoti nuotoliniai mokymai (30 dalyvių) skirti pagerinti gebėjimus ir žinias naudojant IT technologijas ir alternatyvius informacijos pateikimo formatus.

6. Aktyvios reabilitacijos mokymuose (Vilniaus, Klaipėdos regionuose) dalyvaus 25 asmenų, iš jų 20 neįgaliųjų, turinčių judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus dėl lėtinių ligų. Jie bus mokomi naudotis techninės pagalbos priemonėmis, savarankiškumo ir higienos įgūdžių, stiprinti fizinę būklę, bus supažindinami su sveika mityba, reabilitacijos naujovėmis, profilaktinių priemonių naudojimu.

7. 6 aktyvios reabilitacijos stovyklų bus ugdomi neįgaliųjų savarankiškumo įgūdžiai ir skatinamas fizinis aktyvumas, stovyklose dalyvaus ir naudą gaus 62 dalyviai, iš jų 52 neįgalieji, iš jų 10 vaikų, turinčių sutrikusias judėjimo ir /arba apsitarnavimo funkcijas. Bus įgyvendinamos aktyvios reabilitacijos veiklos ugdant neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžius, mokant juos gyventi pakitusių galimybių judėti sąlygomis, stiprinant jų fizinę ir psichinę sveikatą, padedant įveikti depresijos būkles, įtraukiant į fizinio aktyvumo veiklas (lauko teniso, šaudymo iš lanko, buvimo gamtoje, žvejybos), gerinančiomis fizinę būklę ir didinančioms jų savivertę. Neįgaliems vaikams 4 mėnesius veiks lauko teniso treniruotės ir bus organizuotos 2 stovyklos.

9. Marijampolės apskrityje bus organizuojami neįgaliųjų fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimai (5) ir parodomasis neįgaliųjų lauko teniso pamokos (30 dalyvių). Užsiėmimuose neįgalieji bus mokomi teisingai ir saugiai naudotis savivaldybių įrengtomis lauke universaliomis sporto aikštelėmis ir jose esančiais įrenginiais.

2021 m. veiklos rezultatai

bottom of page