2018 m. rezultatai

2018 m. balansas

2018 m. raštas

2018 m. veiklos ataskaita

2019 m. rezultatai

2019 m. balansas

Wave

2018-2019 metų metinių
finansinių ataskaitų rinkiniai