top of page

Aktyvios reabilitacijos stovykla Birštone

Lietuvos aktyvios reabilitacijos asociacijos 2017 m. liepos 10-14 d. Panemunio sodyboje Birštono savivaldybėje organizavo aktyvios reabilitacijos stovyklą „Gyvenimo kokybės gerinimas fiziniais pratimais neįgaliesiems, patyrusiems stuburo ir turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimus“. Joje dalyvavo 10 neįgaliųjų, turinčių judėjimo negalią ir judančių vežimėlių pagalba. Tarp jų buvo ir neseniai sunkią kaklo traumą patyręs asmuo.


Stovyklos metų neįgaliuosius, judančius vežimėlio pagalba, buvo stengiamasi ko plačiau supažindinti su fiziniais pratimais, kurie padeda gerinti fizines galias, išaiškinti pratimų svarbą kasdieniniame gyvenime ir mokyti savarankiško gyvenimo įgūdžių.


Stovykloje dalyvavo ir lengvesnes negalias turintys asmenys, kurie padėjo neįgaliesiems vežimėliuose adaptuotis prie stovykloje esančios aplinkos ir veiksmingai mokytis savarankiškumo.


Stovykloje buvo mokoma ne vien fizinių pratimų bei jų atlikimo technikos, bet taip pat neįgalieji buvo supažindinami su sporto šakomis, konkrečiais žaidimais, skirtais neįgaliesiems vežimėliuose. Neįgalieji buvo supažindinti su bočios žaidimo taisyklėmis ir išbandė savo jėgas šiame žaidime.


Stovyklos dalyviai džiaugėsi gražiu Birštono apylinkių kraštovaizdžiu ir visos stovyklos metu vyravo gera nuotaika ir teigiamos emocijos. Baigiantis stovyklai neįgalieji išsakė nuomonę, kad ateityje tokiose stovyklose galėtų dalyvauti masažistas ar kineziterapeutas, o taip pat daugiau reikėtų įtraukti savanorius, kurie galėtų padėti sunkią negalią turintiems asmenims.


Pastebėjimai. Tokios stovyklos labai reikalingos turintiems negalią asmenims. Geriausia, kad jos būtų jungiančios sunkią ir lengvą negalią turinčius asmenis. Tada geriau yra adaptuojamasi prie supančios aplinkos, taip pat stiprėja pilnavertiškumo jausmas.


Pasiektas rezultatas. Stovyklos metų išaiškinta apie judėjimo svarbą kasdieniniame gyvenime, supažindinta su fiziniais pratimais jų atlikimo technika, pasiektas geresnis tarpusavio komunikavimas, išsiaiškintos pagrindinės problemos su kuriomis susidūrė stovykloje dalyvavę asmenys.


Stovyklos vadovas Tomas Kairys.


Single Post: Blog_Single_Post_Widget
bottom of page